Drevený meter ciachovaný

  • Katalógové číslo: A-700802C

Drevený meter overený (ciachovaný)

Drevený meter ciachovaný. Drevené metre s kovovým ukončením, vhodné pre používanie v obchodnom styku - toto meradlo uznáva ČOI.

farba metre je prírodné drevo a môže sa líšiť podľa typu použitého dreva, na konci metra je kovové ukončenie z oboch strán. Meter vhodný ako overené meradlo s dĺžkou platnosti overenia 2 roky, znak má značenie v roku predaja a platnosť je nasledujúce 2 roky od roku overovania podľa zákona o metrológii č. 505 / 1990Sb. (Takže ak je ciachovanie v celom roku 2017 a na metra je ciachu 17, tak je platnosť metra do 31.12. Roku 2019 atď.), Metre majú označenie CE Metrika, garantujúci kvalitu materiálu a informáciu pre štátnu skúšobňu, že metre spĺňajú požadované parametre. Meradlo je opatrené všetkými značkami, ktoré sú nutné pre overená (ciachovaná) meradla uvádzať. Alternatívny názov: centimeter, centimetre, krajčírska miera.